หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนิภาพร ทักษิณธาณี
ปลัด อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางศศธร ทองพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


จ.ส.อ.ทวีศักดิ์ สอนบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
รักษาราทชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นายวิวัฒน์ ธรรมประภาพร
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
รักาษาราชการแทนผหัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกนกรัตน์ บุญจำรูญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม