หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวกนกรัตน บุญจำรูญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
โทร : 095-973-7142
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวทัดดาว แสงทอง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางอรประภา กำพร
นักวิชาการคลังชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายพิศาลกิจ นุ่มฉาว
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวกนกรัตน์ บุญจำรูญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 095-973-7142