หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ค่ะ
 
 
 
ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ มีถนน 3 ประเภท คือ

ถนนลูกรัง

ถนนคอนกรีต

ถนนลาดยาง
มีถนนสายหลัก คือ ถนนทางหลวงชนบทสายหัวหิน - ป่าละอู มีรถยนต์ประจำทางวันละ 2 เที่ยว คือ

ออกจากตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ - หัวหิน เวลา 7.30 น. และ
เวลา 8.30 น.

เวลากลับหัวหิน-ป่าละอู เวลา 11.00 น. และ 13.00 น.
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำปราณบุรี

อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา

แม่น้ำคลองน้อย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ระบบประปา

น้ำบาดาล

สระน้ำ

ฝาย
 
 
 
ทรัพยากรดิน
เนื่องจากสภาพทั่วไปมีพื้นที่เป็นที่ราบสูง เป็นดินลึกการระบายน้ำดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ มีคุณสมบัติทางกายภาพดี
ทรัพยากรน้ำ
ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ แม่น้ำปราณบุรี อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในการประกอบอาชีพและการใช้น้ำ อุปโภค – บริโภค ช่วงช่วงฤดูแล้ง
 
 
   
สหกรณ์ มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด
  ตั้งอยู่ที่ 9/9 หมู่ 1 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

สหกรณ์โคนมไทย เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่
  ตั้งอยู่ที่ 103 หมู่ 2 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
 
  การรวมกลุ่มประชากร มีจำนวน 38 กลุ่มได้แก่
 
กลุ่มอนุรักษ์ผ้าฝ้ายทอมือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  
กลุ่มปุ๋ยน้ำชีวภาพ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
กลุ่มแม่บ้านโต๊ะจีน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  
กลุ่มผู้ปลูกผัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
กลุ่มเพาะพันธุ์กล้วยไม้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  
กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
กลุ่มเลี้ยงกบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  
กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
กลุ่มชุมชนพอเพียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  
ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ทางเกษตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
สหกรณ์โคนมห้วยสัตว์ใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองชาวไทยภูเขา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
กลุ่มปุ๋ยหมัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  
กลุ่มจักรสาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  
กลุ่มเทียนแฟนซีและพิมเสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
กลุ่มเห็ดต่างๆ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  
กลุ่มเลี่ยงกบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
กลุ่มผู้เลี้ยงปลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวมใจพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
กลุ่มเกษตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
กลุ่มเพาะเห็ด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  
กลุ่มยุวเกษตรกร ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
กลุ่มปุ๋ยหมัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  
กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ่อปูน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
กลุ่มคาราวานเสริมสร้างเด็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  
กลุ่มแม่คลองน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
กลุ่มปุ๋ยหมัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  
กลุ่มกล้วยหอมกระเหรี่ยงทอด ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
กลุ่มร้านค้าชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  
กลุ่มกระยาสาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
กลุ่มขนมจีน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  
กลุ่มผู้เลี้ยงหมู ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
กลุ่มปุ๋ยหมัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
กลุ่มโคขุนสหกรณ์การเกษตร ตั้งอยู่ที่ ทั้งสหกรณ์  
กลุ่มผู้ปลูกยางพารา ตั้งอยู่หมู่ที่
  ข้อมูล กันยายน 2552 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร :
081-0149-953
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10