หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยสัตว์ใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ค่ะ
 
 
 
ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ มีถนน 3 ประเภท คือ

ถนนลูกรัง

ถนนคอนกรีต

ถนนลาดยาง
มีถนนสายหลัก คือ ถนนทางหลวงชนบทสายหัวหิน - ป่าละอู มีรถยนต์ประจำทางวันละ 2 เที่ยว คือ

ออกจากตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ - หัวหิน เวลา 7.30 น. และ
เวลา 8.30 น.

เวลากลับหัวหิน-ป่าละอู เวลา 11.00 น. และ 13.00 น.
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำปราณบุรี

อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา

แม่น้ำคลองน้อย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ระบบประปา

น้ำบาดาล

สระน้ำ

ฝาย
 
 
 
ทรัพยากรดิน
เนื่องจากสภาพทั่วไปมีพื้นที่เป็นที่ราบสูง เป็นดินลึกการระบายน้ำดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ มีคุณสมบัติทางกายภาพดี
ทรัพยากรน้ำ
ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ แม่น้ำปราณบุรี อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในการประกอบอาชีพและการใช้น้ำ อุปโภค – บริโภค ช่วงช่วงฤดูแล้ง
 
 
   
สหกรณ์ มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด
  ตั้งอยู่ที่ 9/9 หมู่ 1 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

สหกรณ์โคนมไทย เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่
  ตั้งอยู่ที่ 103 หมู่ 2 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
 
  การรวมกลุ่มประชากร มีจำนวน 38 กลุ่มได้แก่
 
กลุ่มอนุรักษ์ผ้าฝ้ายทอมือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  
กลุ่มปุ๋ยน้ำชีวภาพ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
กลุ่มแม่บ้านโต๊ะจีน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  
กลุ่มผู้ปลูกผัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
กลุ่มเพาะพันธุ์กล้วยไม้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  
กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
กลุ่มเลี้ยงกบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  
กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
กลุ่มชุมชนพอเพียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  
ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ทางเกษตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
สหกรณ์โคนมห้วยสัตว์ใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองชาวไทยภูเขา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
กลุ่มปุ๋ยหมัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  
กลุ่มจักรสาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  
กลุ่มเทียนแฟนซีและพิมเสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
กลุ่มเห็ดต่างๆ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  
กลุ่มเลี่ยงกบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
กลุ่มผู้เลี้ยงปลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวมใจพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
กลุ่มเกษตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
กลุ่มเพาะเห็ด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  
กลุ่มยุวเกษตรกร ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
กลุ่มปุ๋ยหมัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  
กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ่อปูน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
กลุ่มคาราวานเสริมสร้างเด็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  
กลุ่มแม่คลองน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
กลุ่มปุ๋ยหมัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  
กลุ่มกล้วยหอมกระเหรี่ยงทอด ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
กลุ่มร้านค้าชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  
กลุ่มกระยาสาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
กลุ่มขนมจีน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  
กลุ่มผู้เลี้ยงหมู ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
กลุ่มปุ๋ยหมัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
กลุ่มโคขุนสหกรณ์การเกษตร ตั้งอยู่ที่ ทั้งสหกรณ์  
กลุ่มผู้ปลูกยางพารา ตั้งอยู่หมู่ที่
  ข้อมูล กันยายน 2552 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร :
089-090-7117
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10